MENU
home

Živý chlieb

1.Z Tvojich štedrých darov, Pane, ktorými zem požehnávaš,
nesieme Ti z lásky chlieb a víno na oltár.

2.Zhromaždení v Tvojom chráme, kde nás všetkých povolávaš,
chceme konať obeť, ktorú si nám prikázal.

R:Živý chlieb, ktorý zostúpil z neba,
je náš Ježiš Kristus, Pán a Kráľ.
Vo víne a v kúsku chleba Ťa prijímam,
tak verím, že život večný mám.

3.Z Tvojich štedrých darov, Pane, ktorými zem požehnávaš,
nesieme Ti z lásky chlieb a víno na oltár.

4.V srdci veľkú radosť máme, že sa nám za pokrm dávaš,
svojim deťom, ktoré túžia prísť pred Tvoju tvár. R: