MENU
home

Obete dnes veľkonočnej – veľkonočná sekvencia

Zbor: Obete dnes veľkonočnej kresťania chválu vzdajme.
Baránok ovce spasil: Kristus nevinný zmieril
hriešnikov s Otcom na večné časy.
Život aj smrť sa pretli, v čudnom súboji stretli:
Mŕtvy pán života vládne živý.

Muži: Povedz nám, Mária, čo nové si videla?

Ženy: Prázdny hrob Krista živého a slávu jeho, zmŕtvychvstalého;
boli tam anjeli, len plachty sa beleli.
Vstal Kristus, svitá nádeji, pred vami ide do Galiley.

Zbor:  Kristus, to vieme sami, naozaj z mŕtych vstal.
Zmiluj sa nad nami, Víťaz, náš kráľ.