MENU
home

K Tebe Pane volám

1.AmiK tebe, Pane, volám, Ami7dnes kľačím Dmipred tebou,G
Gďaleko som zašiel, na teba Czabudol,E
Amipyšne chodil svetom, Ami7až prišlo Dmisklamanie,
Fspolieham sa preto na Gtvoje čakaEnie.

R:Nech ma Amibolí, keď ťa Dmistrácam, keď Gblúdim svetom Emi7sám,
nech ma Dmi7bolí, keď ťa Emi7zrádzam, Dmi7pravdu GzaneAmichám.
Nech sa bojím teba Dmistrácať a Gtúžim hneď ťa Emi7nájsť,
nech sa Dmi7zračí z mojej Emi7tváre Amitvoja tvár.

2.Ty si, Pane, za mňa na kríži zomieral,
tým si svoju veľkú lásku mi ukázal.
Ja sa kríža bojím, vždy pred ním utekám,
bez neho však, Pane, ťa nikde nestretám.