MENU
home

Tvoja láska dvíha ma

1.Tvoja láska dvíha ma, keď k Tebe volám, si pri mne blízko.
Tvoj duch napĺňa ma, po Tvojich cestách ma vedie isto.
Tvoj dotyk premieňa ma, na moje rúno rosa padá.

R:Dnes viem, že Ty zostaneš verný až na veky,
už nie som zem bez vody, vytryskla voda zo skaly.

M:Si nekonečný, jedinečný, stále nový, ako skala pevný