MENU
home

Hviezda na cestu svieť

S akordami
Čistý text

1.AMusí to byť niekde Dtu blizko, Aešte stále však vidím len Dtmu z výšok.
f#Ten kto Ehľadá ten predsa vždy Daj Eblúdi, f#tak sa už Etoľko neobzeDraj – nájde nás.

R:AHviezda Dna cestu Esvieť, Aveď nás, kým sa DrozvidEní.
f#Nám Etiež Aukáž tú Dcestu Adoveď nás k Dmiestu, kde Edieťa už Aspí.
Hviezda opatruj svet, kým sa láska narodí.
Aj keď sme veľkí králi zo všetkých stálic si jedinou ty.

2.Máme kompas aj pár starých máp – márne, ešte ostáva vždy posledná – nádej.
Ten kto hľadá, ten raz musí nájsť, viem to, nedokážem sa neobzerať – nájde nás.R:

M:GŽiariDhdo dnešnej Atmy. Tiene presvetGlí.
Svieť aj Dnám v hbludisku Adní a htýždňov A/C#čas je blíDzko, Aviem svetlo Emáš Aaj pre nás.DE

R:Hviezda na cestu svieť, veď nás, kým sa rozvidni.
Nám tiež ukáž tú cestu doveď nás k miestu, kde dieťa už spí.
Hviezda opatruj svet kým sa láska narodí.
Aj keď sme veľkí králi zo všetkých stálic si jedinou ty, zo všetkých stálic si jedinou ty
zo všetkých stálic si jedinou si jedinou ty.

Noty: Zbor,
Hlasy:
Soprán
Alt
Chlapi
Vysoký soprán / tenor