MENU
home

Naplň ma

S akordami
Čistý text

1.C9Duch, čo nado Gmnou sa vznášaš
Amis chvením čakám Gna Teba
C9Zaplav svojou Gprítomnosťou
Amipríď, ó, príď a Gnaplň C9ma

R:FNaGplň Amima, Fnaplň Cma
FDuchu, Cpríď a Aminaplň Gma
FNaGplň Amima, Fnaplň Cma
Fteraz Cpríď a Gnaplň Cma

2.Premáha ma moja slabosť
vkladám ju do Tvojich rúk
Očisť, poteš, uzdrav, uč ma
príď, ó, príď a naplň ma R:

3.Túžim naplno žiť život
v svojej láske vyšli ma
Žriedlo lásky, viery, moci
príď, ó, príď a naplň ma R: