MENU
home

Naplň ma

S akordami
Čistý text

1.C2Duch, čo nado Gmnou sa vznášaš
as chvením čakám Gna Teba
C9Zaplav svojou Gprítomnosťou
apríď, ó, príď a Gnaplň C9ma

R:FNaGplň ama, Fnaplň Cma
FDuchu, Cpríď a anaplň Gma
FNaGplň ama, Fnaplň Cma
Fteraz Cpríď a Gnaplň Cma

2.Premáha ma moja slabosť
vkladám ju do Tvojich rúk
Očisť, poteš, uzdrav, uč ma
príď, ó, príď a naplň ma R:

3.Túžim naplno žiť život
v svojej láske vyšli ma
Žriedlo lásky, viery, moci
príď, ó, príď a naplň ma R: