MENU
home

Príjmite moc

1.Všetky národy Zeme, teba chváliť spolu chceme.
Keď si blízko jasáme, svedčiť máme až po sám kraj Zeme
R:aleluja aleluja Príjmite moc ducha svätého
Aleluja aleluja príjmite moc staňte sa svetlom sveta.

2.Keď volá nás Duch Svätý vravieť áno tvojej vôli
Svedčíme tak naveky o tvojej láske a veľkej milosti
R:Aleluja aleluja príjmite moc Ducha Svätého
Aleluja aleluja príjmite moc staňte sa svetlom sveta

M:/: Baránok velebím ťa, Svätý pán velebím ťa
Živý chlieb velebím ťa, Emanuel velebím ťa :/

Našou piesňou nech znie
aleluja aleluja príjmite moc Ducha Svätého.
Aleluja aleluja príjmite moc staňte sa svetlom sveta.