MENU
home

Pane náš, prijmi dar

1. GPane náš, prijmi Cdar, Gčo chcem ti dať na olCtár,
Gs láskou ti predklaCdám všetko, čo Dmám.
GOdovzdávam rodiCčov, Gbratov, sestry, priateCľov,
Gdávam seba i Ctých, čo Gmenej mám Drád.
2. S vďakou dávam ti týždeň, čo bol,
s láskou nesiem ti chvíle, čo sú.
S vierou ti predkladám, čo nás čaká.
R: Dávam Gti zo svojich Crán,
dávam Gvšetko, čo v sebe Cmám.
Všetko Gteraz ti predklaCdám
pred tvoju Dtvár (2x) tu, na olGtár.