MENU
home

Pane náš, prijmi dar

1. Pane náš, prijmi dar, čo chcem ti dať na oltár,
s láskou ti predkladám všetko, čo mám.
Odovzdávam rodičov, bratov, sestry, priateľov,
dávam seba i tých, čo menej mám rád.
2. S vďakou dávam ti týždeň, čo bol,
s láskou nesiem ti chvíle, čo sú.
S vierou ti predkladám, čo nás čaká.
R: Dávam ti zo svojich rán,
dávam všetko, čo v sebe mám.
Všetko teraz ti predkladám
pred tvoju tvár (2x) tu, na oltár.