MENU
home

Kvapky

S akordami
Čistý text

1.V svetle Esviečky bez svetiel c#tisícich
pog#čítam kvapky, ktorými zemc# sám Boh roAsí.H
MelóEdiu, ktorú Avytvárajú Hkvapôčky c#tisíce,
do Aosnovy A\G#notovej f#po kúštičkoch HvpíEšem.

R:Nech Epadajú Akvapky lásky na Htúto našu c#zem,
aby Aúrodnou sa f#7stala, aby Hrástla láska z nej,
aby Eľudia v sebe Anašli ten Hdrahocenný c#stred,
aby Abúrky, A\G#mračná, f#7sváry boli Hnavždy preč.

2.V tichu búrky, v hrmote mojich slov
chcem dať na papier, čo zo srdca tlačí sa von.
Kvapôčky myšlienok, ktoré spať mi vôbec nedajú,
kvapky, ktorými srdce spieva Bohu na slávu.