MENU
home

Prisahám

1.V bielych šatách tu stojím a nemám viac už strach,
Lebo dnes svoj život s tvojím spojím, s modlitbou na perách.
Dnes sa dve cesty pretnú, dve túžby spoja sa v jednu.
Tak poďme sa objímať, všetky kríže prijímať, kým do ríše dobra spolu vojdeme raz.

R:Prisahám ti vernosť a lásku. Prisahám, nie na chvíľu krátku.
Ale naveky, naveky, na dlhý čas. Kým smrť nerozdelí nás.

2.Otázok mnoho na perách mám, odpoveď na mnohé dnes nepoznám.
Že sme si súdení – to dávno viem, veď ťa ľúbim, milujem.
Pred Bohom, davom a sami pred sebou, svoj sľub sme potvrdili prísahou.
Do rúk ti nevkladám iba svoju dlaň, sprevádzaj ma, miluj a naveky chráň.

R:Prisahám ti vernosť a lásku. Prisahám, nie na chvíľu krátku.
Ale naveky, naveky, na dlhý čas. Kým smrť nerozdelí nás. M: R: