MENU
home

Prisahám

F C/E d e d/F G4 G
1.FV bielych šatách tu Cstojím a Fnemám viac už Cstrach,
Lebo Fdnes svoj život s tvojím Cspojím, ds modlitbou na peG4Gch.
FDnes sa dve cesty Cpretnú, dve Ftúžby spoja sa v Cjednu.
Tak dpoďme sa oba/Cjímať, Bᵇvšetky kríže aprijímať, Aᵇkým do ríše dobra spolu G4vojdeme Graz.

R:PrisaCam ti Fvernosť a Glásku. PrisaCam, nie Fna chvíľu Gkrátku.
Ale Fnaveky, Gnaveky, Cna dlG/Hačas. GKým Fsmrť nerozGdelí Cnás.

2.FOtázok mnoho Cna perách mám, Fodpoveď na mnohé dnes Cnepoznám.
FŽe sme si súdení – Cto dávno viem, veď ťa dľúbim, miluG4jeGm.
FPred Bohom, davom a Csami pred sebou, Fsvoj sľub sme potvrdili Cprísahou.
dDo rúk ti a/Cnevkladám Bᵇiba asvoju dlaň, Aᵇsprevádzaj ma, miluj a G4naveky Gchráň.