MENU
home

Narodil sa spasiteľ

1.Narodil sa Spasiteľ, národov Vykupiteľ,
Mária ho zrodila, do jasličiek vložila,
Sláva Bohu na nebi, pokoj ľuďom na zemi.

R:Glória, glória, nech je Bohu česť sláva!

2.Anjeli mu spievajú, ľuďom zvesť oznamujú,
že sa Kristus narodil, by celý svet vykúpil,
aj my sa k nim pridajme a veselo spievajme.

R:Glória, glória, nech je Bohu česť sláva!

Hlasy:
Soprán
Alt
Chlapi