MENU
home

Vždy je s nami Tá

1.CVždy je s nami tá, čo viem, že Fľúbi
dmoje srdce, Gruky, moju Ctvár. G
CVždy je blízko tá, čo viem, že Fchráni
dkaždý úsmev Gčo mi život Cdal.

R:CTy nás vítaš v chráme plnom Flásky
Dmina tom Tvojom Gtichom nádvoCrí. G
CČakáme Ťa C7každú chvíľu,
Fprosíme Ťa, fdaj nám silu.
CMária, GTy naša KráľovAminá, D
CMária, GTy naša KráľovCná.

2.CSpojme svoje hlasy v jednu Fpieseň,
dktorá všetkým Gsrdcia otvoCrí. G
CSilu viery mladosť naša Fnesie
da s ňou naše Gpevné názoCry.