MENU
home

Vždy je s nami Tá

1.Vždy je s nami tá, čo viem, že ľúbi, moje srdce, ruky, moju tvár. Vždy je blízko tá, čo viem, že chráni, každý úsmev, čo mi život dal.

R:Ty nás vítaš v chráme plnom lásky na tom Tvojom tichom nádvorí. Čakáme Ťa každú chvíľu, prosíme Ťa, daj nám silu. Mária, Ty naša Kráľovná, Mária, Ty naša Kráľovná.

2.Spojme svoje hlasy v jednu pieseň, ktorá všetkým srdcia otvorí. Silu viery mladosť naša nesie a s ňou naše pevné názory.