MENU
home

Túžim priniesť

1.DTúžim priniesť na olGtár život, A4čo v sebe Dmám,
DTvojou láskou zlomeGný, chcem Ťa A4chváliť, môj DPán.
Chcem ti vydať práveGdnes, každúAčasť živohta,
viem, že prijmeš každý Gdar, zlomeAného srdDca.

R:Povedz, čo Ti smiem Gdať, čo Apriniesť Ti Dsmiem,
si môj láskavý GPán, ja len A4miznúci Dtieň.
Ježiš, viac nemám Gslov, pieseň Adoznieva Dtiež,
aj keď nehodný Gsom, chcem Ti Aniečo hpriniesť.
Možno len tichý Gplač, len bolesť, čo emám,
svoju Ghĺbku srdca eTi dám, môjA láskavý DPán.

2.Kvôli Tebe dýchať smiem, môj dlh splatil si sám,
život svoj si za môj dal, bol to víťazný plán.
Vzal si hanbu z mojich pliec, bol to posledný boj,
otvoril si bránu nebies, dnes som iba tvoj.