MENU
home

Obetujem Tebe, Pane môj

1.Obetujem Tebe, Pane môj, celý život svoj, ja som celý Tvoj, až naveky. Tu je moje srdce pre Teba, Ty si moja Láska jediná.

2.Ty v láske, Pane Bože môj,(Ty v láske svojej Pane môj) dávaš život svoj, ja som celý Tvoj(celý si len môj), až naveky. Tu je moje srdce pre Teba, nech ma Tvoja láska napĺňa.

2.NA SVADBU: Darujeme Tebe, Pane náš, všetko, čo je v nás, aj náš život máš, už naveky. Tu je naše srdce pre Teba, nech nás Tvoja láska napĺňa.