MENU
home

Obetujem Tebe, Pane môj

1.CObetujem G/CTebe, Pane amôj,
e/Gcelý život Fsvoj,
Cja som celý GTvoj, G7až naveky.
CTu je moje G/Csrdce pre Teaba,
eTy si moja FLáska GjediCná.

2.Ty v láske, Pane Bože môj,
dávaš život svoj,
ja som celý Tvoj, až naveky.
Tu je moje srdce pre Teba,
nech ma Tvoja láska napĺňa.

2.(NA SVADBU:) Darujeme Tebe, Pane náš,
všetko, čo je v nás,
aj náš život máš, už naveky.
Tu je naše srdce pre Teba,
nech nás Tvoja láska napĺňa.

2.Ty v láske svojej Pane môj,
dávaš život svoj,
celý si len môj, až naveky.
Tu je moje srdce pre Teba,
nech ma Tvoja láska napĺňa.