MENU
home

Pre rodičov – vďačiť ti chcem mama

S akordami
Čistý text

1.CVďačiť Ti chcem, Emimama, Fza nežnosť a za lásCku,
Fktorú si mi Cdala, Gvďaka aj za život Cmôj.
CUkryla si v Emisrdci Fkaždé trápenie a Cbôľ,
Fvšetko si mi Cdala Gaj ten úsmev milý CTvoj.

R:AmiVďaka za to, že si mi dala Emiživot, Fzatiaľ čo Ty Dmisi mala len boGlesť.G7
CTeraz, srdce moje Ti Emivolá, Fmama, Dmivďaka Ti za lásGku.
CAj keď možno Emizajtra Fnebudem už pri teCbe,
Fsvetlo tvojej Clásky, Gbude žiariť vždy vo Cmne. E

2.AVďačiť Ti chcem, C#miotec, Dza kríže a za starosAti,
Dktoré si pre mňa Aznášal, Evďaka, otec, za všetAko.
ANikdy nezaC#mibudnem, Dnikdy, otec, na TeAba,
Dže si sa o mňa Astaral, Eže si mi dal vždy chleAba.

R:F#miVďaka za to, že si sa pre mňa C#mitrápil, Dhoci neraz Hmibolo Ti priťažEko,E7
Ateraz, srdce moje Ti C#mivolá, Dotec, Hmivďaka Ti za lásEku.

3.AVďačiť vám dnes C#michceme, Dvďačiť Vám dnes rodiAčia,
Dže nás Vaša Aláska k EPánu Bohu Apriviedla