MENU
home

Pre rodičov – vďačiť ti chcem mama

S akordami
Čistý text

1.CVďačiť Ti chcem, emama, Fza nežnosť a za lásCku,
Fktorú si mi Cdala, Gvďaka aj za život Cmôj.
CUkryla si v esrdci Fkaždé trápenie a Cbôľ,
Fvšetko si mi Cdala Gaj ten úsmev milý CTvoj.

R:aVďaka za to, že si mi dala eživot, Fzatiaľ čo Ty dsi mala len boGlesť.G7
CTeraz, srdce moje Ti evolá, Fmama, dvďaka Ti za lásGku.
CAj keď možno ezajtra Fnebudem už pri teCbe,
Fsvetlo tvojej Clásky, Gbude žiariť vždy vo Cmne. E

2.AVďačiť Ti chcem, c#otec, Dza kríže a za starosAti,
Dktoré si pre mňa Aznášal, Evďaka, otec, za všetAko.
ANikdy nezac#budnem, Dnikdy, otec, na TeAba,
Dže si sa o mňa Astaral, Eže si mi dal vždy chleAba.

R:f#Vďaka za to, že si sa pre mňa c#trápil, Dhoci neraz hbolo Ti priťažEko,E7
Ateraz, srdce moje Ti c#volá, Dotec, hvďaka Ti za lásEku.

3.AVďačiť vám dnes c#chceme, Dvďačiť Vám dnes rodiAčia,
Dže nás Vaša Aláska k EPánu Bohu Apriviedla