MENU
home

Vládca

1.DKaždý z nás dúfa v súcit a Abezhraničnú f#lásku.
Óóó, EPane, zmiluj Dsa.
Každý z nás túži Aprijímať milosť odpusf#tenia a Enádej spásy.DEDE

R:AVládca, vrchmi môže Ehýbať,
môj Boh je DnajmocnejAší má moc f#zachrániť Enás.
AVíťaz, pôvod večnej Espásy,
porazil Dsmrť, z hrobu Avstal, Ježiš f#víťazne Evstal.

2.Biedny som, Ty ma prijímaš všetok môj strach a pády.
Óóó, Kriste, zmiluj sa
Za Tebou túžim kráčať, si moja pevná nádej,
dnes sa Ti dávam. R:(2x)

M:DZažiar svetlom, Anech Ťa svet viEdí, spief#vaj,
DTebe sláva, AKráľ môj víťazEný, Jef#žiš.R:(2x)